Mısır hıdivlerinin İstanbul tutkusu

Kavalalı Mehmed Ali Paşa’yı nasıl bilirsiniz? Osmanlı Devleti’ne karşı çıkardığı isyanlardan mı, yoksa Beykoz’da 17 hektarlık alanda bulunan saray yavrusu kasrından mı? Kavalalılar Hanedanı’nın kurucusu, Mısır ve Sudan’ın ilk hıdivi…