Osmanlı tarihinin en acımasız celladı: Kara Ali

Osmanlı cellatları genellikle çingenelerden seçiliyordu. Cellatlar, padişahın Fermanı ile mahkûmları, eşkıyaları, siyasi suçluları, devlete ihanet edenleri, hırsızları, kısacası çoğu suçlunun idamından sorumluydular. Cellatlar ayrıca mahkûmları ve suçluları konuşturmak, işkence yapmak ve…