Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Bir kişinin vefatı durumunda geride bıraktığı malların paylaşımı gündeme gelir. Bu noktada devreye Miras Hukuku girer. Mal paylaşımı, Mirasçılık Belgesi ile mirasçı sıfatı ispatlanan kişiler arasında kanuni hükümlere göre yapılır.

Yakınlarını kaybedenler için en önemli konu, geriye kalan malvarlığının nasıl paylaştırılacağıdır. Paylaşımın yasalara göre eşit şekilde yapılması, kişilerin kanuni haklarının korunması Miras Hukuku kapsamındadır.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku, ölen veya gaipliğine karar verilen kişilerin mirasının paylaştırılmasıyla ilgili tüm detayları kapsayan hukuk dalıdır. Buna göre mal paylaşımı, Mirasçılık Belgesi doğrultusunda yapılır.

Mal paylaşımı konusunda varsa vasiyetname, paylaşımın nasıl yapılacağını belirleyen temel faktördür. Kişinin evli olup olmadığı, evliyse eşinin hayatta olup olmadığı hepsi mal paylaşımına etki eden faktörlerdir. Eğer kişinin eşi hayattaysa mirasın dörtte birini almak onun hakkıdır. Kalan mallar kişinin çocukları arasında eşit olarak paylaştırılır.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Kişinin eşi hayattaysa ve altsoyla (çocuklar ve torunlar) ile birlikte mirasçıysa mirasın dörtte birini alır. Geri kalan altsoy arasında eşit olarak paylaştırılır. Eğer kişinin altsoyu yoksa ve eş anne babayla birlikte mirasçıysa mal varlığını yarısını alır. Kalan malvarlığı yine yasal mirasçılar arasında eşit şekilde paylaştırılır.

Eğer miras bırakanın üstsoyu da yoksa ve eş büyük anne büyük babayla birlikte mirasçıysa mirasın dörtte üçünü alır. Miras Hukuku hükümleri kapsamında mal paylaşımı konusunda belirleyici faktör eştir.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık Belgesi, miras bırakanın kişilerin ölümü ya da gaipliği halinde kimlerin hangi oranda mirasçı olduğunu gösteren belgedir. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınabileceği gibi noterden de alınabilir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Mirasçılık Belgesi, mal paylaşımının nasıl ve kimler arasında yapılacağını gösteren belgedir. Ölen kişinin ardından mirasçıları, yasal olarak mirasçı olduğunu ispatlamak amacıyla Miras Hukuku kapsamında Mirasçılık Belgesi talebinde bulunabilir. Bu belgeyi her mirasçının ayrı ayrı almasına gerek yoktur. Sadece bir kişinin alması bile yeterli olmaktadır.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

 Mirasçılık Belgesi alım sürecinde bir avukatla ilerlemek, elbette işlemleri büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Avukat işin detaylarına hakim olduğundan işlemleri en kısa sürede ve doğru şekilde gerçekleştirecektir.

Bir cevap yazın